Kære Jesper

Som jeg tidligere har lovet ,vil vi foreslå strategien sendes til godkendelse i KB, det er der ikke lagt op til men det ønsker vi i Venstre.

Jeg er en af dem som er meget skeptisk overfor at der ikke har været høring af alle borgere. Derfor har vi foreløbig fået strategien på dagsordnen i TUE, så nu er der mulighed for at alle kan komme med deres input.

Vi ønsker at hele KB skal have mulighed for at kommentere på sagen , derfor foreslår vi at den godkendes i KB og ikke som skrevet i TUE.

Venlig hilsen


Karina Nerup Foss
Kommunalbestyrelsesmedlem