Hjelm Bugts Venners kommentarer til møde mellem NIRAS og Vordingborg Kommune.

Ud fra et mødereferat mellem NIRAS og VK kan man se at planchefen Anja Valhøj giver investor det indtryk at der kan bygges 500 ferieboliger ved Hjelm Bugt. På trods af at Erhversstyrelsen i deres høringssvar har sagt at kommunen skal overholde gældende lovgivning og at der ikke må ske ændringer i kommuneplanen der siger at man kan opføre 200 ferieboliger ved hjelm bugt. Skal man lave flere end 200 ferieboliger kræver det et kommuneplantillæg hvilket Erhversstyrelsen ikke vil godkende. Endvidere siger Erhvervsstyrelsen at det ikke engang er sikkert at der kan bygges 200 ferieboliger da planlovens 3 betingelser om at byggeri af feriehoteller i kystnærhedszonen ikke er opfyldt, og et eventuelt forsøg på alligevel at gennemføre et projekt vil kunne påklages til Planklagenævnet, der skal påse at planloven overholdes. Af referatet fremgår det også at VK har ændret holdning til El-busser da det er tydeligt, at man regner med at folk kører i deres bil til ferieparken.

Jesper Karup, formand, Hjelm Bugts Venner