Nu skal I tage stilling til lokalplanforslag for et feriecenter ved Hjelm Bugt, og forslaget bør ikke være svært at tage stilling til. Størrelsen på de enkelte huse og dermed det samlede areal er ganske vist forsøgt sløret ved ikke at oplyse det i selve forslaget. Men det fremgår, at der er mulighed for en bebyggelsesgrad på 20 %, som svarer til 40.360 m2. Og i udkastet til miljøvurdering fremgår de forskellige typer af huse med størrelse og antal sengepladser. Der er det samme antal meget store huse som i tidligere oplæg – de største helt op til 250 m2. Det anføres, at der er et samlet antal sengepladser på 2.322 i husene. Hertil kommer, at lokalplanen nu pludselig rummer et antal annekser, som ikke tidligere har indgået i projektet. Feriecentret er altså på ingen måde blevet mindre pga. af den politiske aftale, som et stort flertal i kommunalbestyrelsen har indgået. Det er tværtimod vokset. Vi undrer os over, at forvaltningen (og Borgmesteren må man antage) vil være bekendt at præsentere kommunalbestyrelsen for dette forslag til lokalplan på baggrund af sagens tidligere forløb og den politiske aftale om feriecentret. Vi formoder, at Kommunalbestyrelsen er bekendt med, at der er en meget stor lokal modstand på Møn mod ferieprojektet på grund af negativ påvirkning af naturværdier og den frie og åbne kyst og på grund af de voldsomme trafikale belastninger af de mindre veje. Vi formoder endvidere, at Kommunalbestyrelsen har noteret sig, at forslaget helt grundlæggende er i strid med Planlovens bestemmelser om kystnærhedszonen og mulighederne for planlægning heri. Kommunens borgere har nu en berettiget forventning om, at I som ansvarlige politikere tager klar stilling til projektet og forslaget til lokalplan, så vi ved, hvad hver enkelt politiker og hvert enkelt parti mener om sagen. Ikke mindst i lyset af det nært forestående kommunalvalg.

Vi opfordrer jer til klart at sige nej til forslaget og til at afvise det.

Med venlig hilsen

Jesper Karup,
Bestyrelsen i Hjelm Bugts Venner