Arkiv

Arkiv

1. Februar 2022
Hjelm Bugt Feriepark leder ikke til mere natur eller biodiversitet, Jesper Karup, Hjelm Bugts Venner.


13. Januar 2022
Det midtmønske landbrugslandskab, Vordingborg Kommune 2019.


9. September 2021
Bæredygtig turisme af Eva Thybo, VisitDenmark 2019.


9. September 2021.
Statusanalyse af turismens udvikling og konkurrenceevne udgivet af Det Nationale Turismeforum 2021.


9. September 2021.
Turismens økonomiske betydning i Destination SydkystDanmark 2018 udarbejdet af VisitDenmark for VisitSydsjælland-Møn 2020.


13. Oktober 2021.
Sig nej til feriepark til ved Hjelm Bugt.
– Udtalelse fra Hjelm Bugts Venner op til KV21.


27. September 2021.
Åbent brev til medlemmer af Vordingborg Kommunes kommunalbestyrelse fra Hjelm Bugts Venner


23. September 2021.
Skrivelse fra en gruppe lokale borgere i Hjelm Bugt.


21. September 2021.

“En stor feriepark ved Hjelm Bugt på Møn (…) kan næppe vedtages.”
Indlæg af Jørn Jespersen, tidligere medlem af Folketinget.


Vigtige datoer:

  • 28. september 2021: Ferieparken vil blive behandlet i Klima og Miljø udvalget.
  • 29. september 2021: Ferieparken vil blive behandlet i Plan og Teknik udvalget.
    – Beslutningen i udvalget: Udvalget kan ikke tiltræde indstillingen. Se her.
  • 27. oktober 2021: Forventes behandlet på Kommunalbestyrelsesmødet. Beslutter politikerne at gå videre med projektet sendes det i offentlig høring.
  • 1. november 2021 til 10. Januar 2022: Offentlig høring.
  • Datoer for politiske møder i 2022 er ikke planlagt men hvis projektet kommer så langt og skal vedtages er marts 2022 nævnt.

16. August 2021.

Hjelm Bugts Venner er med til Folkemøde Møn d. 20. – 21. August 2021.


27. Juli 2021.

Hjelm Bugts Venner i medierne:


20. Juli 2021.

En enorm stor feriepark.

Hjelm Bugts Venner kommenterer på ferieparkens størrelse her

samt spørgsmål til politikerne.


4. juli 2021.

Vordingborg Kommune har nu modtaget udkast til ferieparken.

Se det her


7. april 2021.

Åbent brev fra Hjelm Bugts Venner til Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv (TUE) i Vordingborg Kommune angående ny turismestrategi samt svar fra udvalgets medlemmer

Åbent brev findes her

Svar fra Susan Thydal findes her

Svar fra Peter Ole Sørensen findes her

Svar fra Karina Nerup Foss findes her


31. marts 2021.

Hjelm Bugts Venner har gjort indsigelse mod Vordingborg Kommunes spildevandsplan for Feriecenter Møn

Indsigelsen findes her


25. marts 2021.

Der har været møde i NIRAS d. 8/3-2021 vedrørende Feriecenter Møn. Vordingborg Kommune præsenteret ved planchef Anja Valhøj.

Mødereferat findes her

Hjelm Bugts Venners kommentarer til mødereferatet findes her

NIRAS har desuden lavet en trafikanalyse af infrastrukturen på Møn.

Trafikanalysen findes her


19. marts 2021.

VIGTIG INFORMATION!

Hjelm Bugts Venner har været i kontakt med Vordingborg Kommune (VK), der kunne fortælle at NIRAS er gået i gang med udkast til lokal plan for Hjelm Bugts Feriepark, igen, og regner med at sende udkast ind den 1 juni.

Vi har fået trykt nye plakater og klistermærker til bilen, med vores budskab ‘Turister ja tak, Ferieparker nej tak’, hvis I vil være med til at sende en klar besked til investor og politikerne i VK om at en feriepark ved Hjelm bugt er en rigtig dårlig ide. Plakater og klistermærker hentes gratis ved Vængegårdsvej 11, 4780 stege.

Vi vil også opfordre jer til støtte op om budskabet ved at melde jer ind i vores forening, Hjelm Bugts Venner, det koster 50 kr.

VH bestyrelsen Hjelm Bugts Venner


6. januar 2021.

Flere har ønsket at vide hvilke planer der er for området nedenfor ferieparken svarende til strandbeskyttelseszonen.

Vi vedlægger desuden plan for bebyggelsen af ferieparken.

Den foreslået plan inden for strandbeskyttelseslinjen kan findes her

Den foreslået bebyggelse for henholdsvis 200, 350 og 500 enheder kan findes her


16. december 2020.

Bagmændene bag ferieparken er endt på forsiden af Ekstra Bladet.

Læs artiklen her


3. december 2020

Hjelm Bugts Venner har indgivet en klage vedrørende embedsmænds deltagelse i reklamefilm.

Læs klagen og se reklamefilmen her

Læs kommunaldirektør Lau Svendsen-Tunes svar her


5. november 2020
Møde i udvalget for plan og teknik – Vordingborg Kommune
Punkt 3: Orientering om opsamling på idéfase for Møns Klint Feriepark samt beslutningsreferat


Find alle høringssvar her


4. november 2020, kl. 18.00
Møde i udvalget for plan og teknik – Vordingborg Kommune
Punkt 3: Orientering om opsamling på idéfase for Møns Klint Feriepark


3. november 2020 (Opdateret)

Åbent brev fra Hjelm Bugts Venner til Plan – og Teknikudvalget og til Ugebladet for Møn

Svar fra Anders J. Andersen, medlem af Plan- og Teknikudvalget

Svar fra Bo Manderup-Jensen, medlem af Plan- og Teknikudvalget


29. September 2020 – Vordingborg Kommune
Indkaldelse af idéer og forslag vedr. planlægning og
miljøvurdering af Møns Klint Feriepark, høringsfrist d. 29/9-2020.