Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 29-09-2021

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 29-09-2021

Et flertal af udvalget bestående af Carsten Olsen (A), Anders J. Andersen (A), John Pawlik (D), Kurt Johansen (A) og Bo Manderup (V) ønsker at sagen sendes tilbage til administrationen med henblik på at få uddybet og belyst følgende:

  • Omfanget og volumen af projektet
  • Størrelse på boligenheder, herunder spørgsmålet om de statslige myndigheders holdning
  • Infrastrukturen, herunder om der kan opstilles alternativer til vejbredde som løsning af trafikafviklingen, samt vejføring igennem centerområdet samt øst og vest for Feriecentret.