Er massive ferieparker virkelig fremtiden for Møn?

Er massive ferieparker virkelig fremtiden for Møn?

Ugebladet for Møn d. 18. November 2020
– Af Jesper Karup

Med henvisning til annoncefremstød for Feriepark Møn Hjelm Bugt, hvor man prøver at sælge projektet som en garant for udvikling, arbejdspladser og bosætning.

Møn har igennem en lang årrække vist sig at være i stand til at skabe nye initiativer og kreative løsninger, der med lokal forankring og opbakning har drevet vores samfund derhen hvor vi er i dag. Møn er kendt for helt unikke naturoplevelser, slow-living og ro og det er der selvfølgelig nogle investorer der er ved at få øjnene op for. Vi har noget særligt og unikt i hænderne og vi mener derfor at vi skal være meget forsigtige med hvem og hvad vi tillader at lukrere på vores samfund og dets fremtid.

Vi har svært ved at se at hverken løsningen eller fremtiden for Møn er massive ferieparker. Vi er ligeledes nødt til at gøre opmærksom på vores bekymring omkring de investorer, der stiller sig bag projektet Feriepark Møn Hjelm Bugt. Det er en række personer, hvis fortid er en blakket affære og de påstande der fremføres for projektets budget er yderst tvivlsomme.

Hvad har investor og udviklere af erfaringer med lignende projekter? Hvad er den grundlæggende forretningsmodel?

Hvorfor tror investor/borgmester at et feriecenter ved Hjelm Bugt vil tiltrække en masse turister og give en masse arbejdspladser. Investor påstår, at den nye feriepark ved Hjelm Bugt vil blive en eksklusiv feriepark og tiltrække en masse kvalitetsbevidste og krævende kunder med stor købekraft. Turister som vil betale 2.000 kr pr. nat, lægge 1.000 kr ekstra i feriecentret og 1.000 kr i de lokale butikker pr. døgn; hvilket svarer til at hvert turistpar vil bruge 28.000 kr om ugen. Om dette er et forsøg, fra investors side, på at sælge byggeriet til ’naive’ mønboere, ellerom dette er lige så naivt som budgettet, må hver især gøre op med sig selv.

Hvad er der lavet af undersøgelser/beregninger der understøtter disse påstande, eller er det blot påstande?

Det er sikkert rigtigt at de fleste ferieboliger og hotelværelser på Møn er lejet ud i højsæsonen, men fra eftersommer til sent forår er der ikke mange turister på Møn. De få turister der kommer til Møn i ydersæsonen, er der på nuværende tidspunkt rigelig plads til, og deres penge går til de mange lokalforankrede overnatningssteder.

Hvad er der lavet af undersøgelser der påviser at der mangler overnatningskapacitet på Møn?
Hvorfor vil lige præcis Feriepark Møn Hjelm Bugt være fyldt hele året?
Investor bryster sig af at ferieparken vil skabe 1.000 arbejdspladser, det virker fuldstændig urealistisk, hvilke erfaringer og undersøgelser viser det? Hvilke konsekvenser vil et sådant byggeri have for de øvrige udlejere af ferieboliger på Møn, både i høj- og lavsæsonen?

Der bliver i markedsføringen for Feriepark Møn Hjelm Bugt konstant refereret til bæredygtigt byggeri og verdensmål. I 2020 forventes det at alle større byggerier bliver projekteret ud fra en tankegang om bæredygtighed og med afsæt i verdensmålene, så det er der i princippet ikke noget unikt i. Vores borgmester mener, at et bæredygtigt bygget feriecenter kan blive en styrke ikke kun for Møn, men for hele Vordingborg Kommune. Vi er i tvivl om hvad byggeriet bidrager med, i vores optik tager det mere end det giver, ved at profitere på det eftertragtede unikke Møn, som herboende ildsjæle igennem årtier har skabt. Eksempelvis, Camønoen, Dark Sky, Biosfæreområder, Møns klint og vores uberørte natur og dyreliv.

Hvilke verdensmål indenfor bæredygtighed er det der arbejdes med i planlægningen af ferieparken og hvordan arbejdes der med dem? Hvordan vil ferieparken styrke ikke bare Møn men hele Vordingborg kommune, hvilke undersøgelser ligger til grund for den påstand?

Det er et faktum at en mulig feriepark ved Hjelm Bugt vil tilføre en stor mængde trafik, som vil skabe kaos, ikke bare lokalt men i store områder af Møn. Man påstår at det vil løses ved at indsætte el-busser. Vi har svært ved at forestille os at disse kvalitetsbevidste og krævende turister vil finde sig i at parkere deres biler langt væk fra feriebyen, bære al bagage op i en el-bus, og dermed gøre sig afhængige af at de ikke frit kan disponere over hvor de færdes, men må tilpasse sig el-bussens rute. Mon ikke de vil insistere på friheden i at bevæge sig rundt på øen i eget tempo og eget køretøj.

På tegningerne over ferieparken er der vist både nye veje, parkeringspladser og vendepladser, så hvordan er det tanken at busserne, som eneste løsning, skal aflaste trafikken på Møn?

Vi kan forstå at Møns Handelsforening, ved Tina Olsen, er positive over for projektet, med enkelte forbehold. Kan man regne med at formanden for Handelsstandsforeningen udtaler sig på alle medlemmers vegne, eller kunne det måske tænkes at der også her er uenighed om hvorvidt det er en god ide med det nye feriecenter. Vi vil her gøre opmærksom på at der er planlagt 2 forskellige massive projekter på Møn. Henholdsvis projekt Sukkerfabrikken og projekt Feriepark Møn Hjelm Bugt. Dette vil give en mængde turister der dagligt vil overstige indbyggertallet i Stege by.

Er det mon en enig handelstandsforening der mener at massive ferieparker gavner Møn som samfund?

Hvis feriebyggeriet virkelig er en så stor gevinst for Møn, hvorfor inddrager man så ikke lokalbefolkningen mere, os som til dagligt vil skulle leve med byggeriet Feriepark Møn Hjelm Bugt. Vi mener der skal værnes om Møn og passes på de særegne kendetegn vores ø har. Vi forudser overrendte, nedtrampede ferieområder i højsæsonen og spøgelsesbyer fra oktober til juni. Det mener vi ikke er en gevinst for Møn.

Hvorfor taler vi overhovedet ikke om alternative løsninger for at øge overnatningskapaciteten?

Vi vil opfodre Vordingborg Kommune til at gennemarbejde en bæredygtigt, helhedsorienteret turistpolitisk strategi, som tager hensyn til lovgivning, lokalbefolkning, natur, kloakering, drikkevand, infrastruktur, forsyninger af el og internet inden de beslutter sig for om det er massive ferieparker der er løsningen eller ej.

Vi vil også opfordre borgerne på Møn til aktivt at tage stilling til hvilken fremtid de ønsker for Møn, og dermed også tage stilling til en mulig feriepark ved Hjelm Bugt og hvem ved hvor den næste skal ligge…

Vi har en forhåbning om at vores borgmester, vores lokalpolitikere, vores handelstandsforening og vores medborgere vil tage sig tid til at reflektere over og eventuelt besvare de åbne spørgsmål vi stiller her!

Læs mere på vores hjemmeside www.hjelmbugtsvenner.dk og i vores facebookgruppe Hjelm Bugts Venner.