Europas bedste nattehimmel findes på Møn

Europas bedste nattehimmel findes på Møn

Ugebladet for Møn d. 21. Oktober 2020
af Søren Pind Jensen og Karen Adrian

Møn er i fokus, på egne, Danmarks og Europas vegne. Øen har Dark Sky på sin samvittighed, og ikke blot det, den er bedst i hele Europa. Det blev bekendtgjort i DR, P2 d. 14.10. kl. 18.45, nemlig 21,75 magnitude/archsec2 ud af 22,00 mulige. Hvilket er måden, man måler mørket på.

Den dybe, skelsættende, betagende oplevelse ved at betragte en så ren stjernehimmel i de mønske omgivelser fremkalder stumhed, ærefrygt, følelsen af evighed i mennesker, dem på øen og turisterne.

Det har forvaltningen af øen og dens beboere ansvar for at tage vare på.

Det må over for de kommende beslutningstagende processer i den nære fremtid ikke overtrumfes af løftet om arbejdspladser og kapital, begge dele af formentlig flygtig art, ved opførelsen af 500 feriehuse ved Hjelm Bugt, forvandlingen af Sukkerfabrikken til Danmarks bedste aquapark, samt bebyggelse af Kabaretgrund. Disse vil i betydelig grad kunne befrygtes at skade øens unikke tilstand såvel bevidsthedsmæssigt som rent cifferteknisk, altså m.h.t. den helt unikke status som ledende i lys/mørke værdi i det overmægtige himmelhvælv. Det er ikke kun Østmøn, det handler om. Titlen International Dark Sky Community gælder hele øen, og er en forudsætning for udnævnelsen af dele af Møn og Nyord som International Dark Sky Park.

Opretholdelsen af denne status forudsætter årlige målinger og indberetning af lysforurening på mange specifikke lokaliteter, deriblandt også Hjelm Bugt.

Selv en lille forøgelse af lysforureningen på Møn kan vippe os af pinden som det mørkeste sted i Europa, og vi kan pludselig befinde os langt nede på listen over de eftertragtede mørke steder. Alt det hårde arbejde med at få Møn og Nyord certificeret, og markedsføringen af øen som et fantastisk sted at opleve nattehimlen vil så være spildt.

Øens natur, karakter, naturhistorie, traditioner er så velegnede til at varetage det store ansvar og den mægtige tiltrækningskraft, den fremragende position tilsiger. Den må ikke bortødes på flygtige gevinster, der vil afsætte sig evige spor og skæmme det vitterligt fremragende ry, der er øen til del.

For øen og dens turister er særstilling, bevidsthed om det enestående ved de evige værdier, et kæmpe aktiv. Det turistsegment, som vi alle holder af og som holder af Møn, kan bl.a. ses på Camønoen, der er en stor succes og trækplaster og helt nutidig for natur- og kulturturisten. Lad os fortsat satse på dette segment, der passer ind i den mønske natur og kultur.

Det må ikke forspildes ved kortsigtet politik. Også i længden er de rigtige, potentielt overvældende mange turister, der er og forhåbentlig fremover vil blive tiltrukket af Møns værdier, samt øens beboere helt afhængige af den ideelt agerende forvaltning, og herunder ikke mindst den kommunale, hjemmehørende i Vordingborg.