Ferieparkens planlagte lysforurening

Ferieparkens planlagte lysforurening

Ugebladet for Møn d. 2. Februar 2022
– af Tom Axelsen, Ingeniør og Dark Sky konsulent

20.000 kvadratmeter, det er det vinduesareal der er planlagt i de 200 huse i Feriepark Møns Klint – det svarer til 3 fodboldbaner med glas. Med et kendt vinduesareal er det nemt at regne på, hvor meget lys der stråler ud og dermed giver anledning til lysforurening i området.

Det burde være en enkel sag for Niras at regne på dette, men nu har jeg lavet de første beregninger for dem af lysforureningen fra ferieparken.

Med hyggebelysning indendørs vil der komme et lysspild på ca. 200.000 lumen. Sammenlignes med Stege og Lendemarke vil lysspildet fra husene udgøre cirka 1/6 af lysspildet fra samtlige gadelamper (906 stk.) i de to byer. Dog med det tvist at husene i ferieparken er bygget på et langt mindre område, så lysintensiteten i ferieparken vil blive højere end den vi finder i de to byer.

Med et sådant reelt bud på lysmængden er det muligt at beregne lysintensiteten forskellige steder i og udenfor ferieparken. Midt i ferieparken, i de grønne korridorer, vil der være ca. 6 lux, det er meget, og det vil kun være muligt at se de allerklareste stjerner herfra. Udenfor ferieparken skal vi ca. 400 meter væk, før lysforureningen er faldet til fuldmåneniveau, svarende til 0,25 lux. Først i en afstand på 4,5 km er lysforureningen reduceret til naturligt niveau, stjernelys.

I dette store område vil oplevelsen af nattemørket og udsigten til den stjernehimmel, som har certificeret Møn og Nyord til Dark Sky Community og Park, blive påvirket i nogen til stærk grad af lysforureningen fra ferieparken.

Jeg har med vilje sat niveauet for hyggebelysning lavt. Bruges reelle værdier, og indregnes lyset fra vej- og stibelysning i parken og fra de mange ekstra biler der vil køre til og fra parken, så bliver området der påvirkes af lysforureningen meget, meget større!

I udkast til lokalplanen er der beskrevet tiltag for at begrænse lysforureningen fra ferieparken i form af tagudhæng, træer og buske. Tagudhængene har ikke nogen reel virkning, da de kun stopper en meget lille andel af lyset. Træer og buske heller ikke, da de skal stå overordentlig tæt for at have en virkning; tænk her på den tætteste granskov du kan. Begge tiltag er derfor virkningsløse i forhold til lysforurening fra ferieparken. Jeg vil kalde tiltagene for “darkwashing”.

Det der reelt er planer om at bygge er ikke en “bæredygtig” feriepark, men et lille udsnit af storbyens lys, placeret midt i et af de sidste mørke områder i Østdanmark. Det er ødelæggende for naturen, som inkluderer områder med bilag IV-arter. Møn som helhed vil også miste værdi, da den magiske stjernehimmel og nattemørket, som cirka halvdelen af de overnattende turister ønsker at opleve, vil blegne over store dele af øen.