Hjelm Bugt

Hjelm Bugt

Ugebladet for Møn d. 23. September 2020
af Kjeld Ammundsen

I Monaco sidder en mand der har fåret en fiks ide. Han vil gerne bygge 700 (?) ferie lejligheder på Møn i et landbrugsområde der ligge smukt ud til Hjelm Bugt. Oprindelig er der givet tilladelse til at der må bygges 200 enheder. Det opfylder ikke den fikse ide, manden i Monaco har fået. Derned i det sydlige europa tænker han stort. Når det hele er færdigt skal der stå 500/700 lejligheder – en restaurant og en købmandsbutik. Så er det ikke nødvendigt at købe ind i Storegade og bruge de spise muligheder der findes på Møn. Og manden med den fikse ide kan således tjene på udlejning, bespisning og indkøb. Alt inden for feriecenteret! At han her fået ide om at misbruge Oddermose området er måske forståligt. Han vil gerne tjene penge! Det er hvad det er? Men at vores borgmester hopper på den fikse ide – er mig helt uforståeligt – for der ligger en plan der klart giver tilladelse til 200 hundred lejligheder. Hvorfor har borgmesteren så ikke fortalt manden fra Monaco at det er sådan det er.! Man sidder ofte tilbage med fornemmelse af at politikker ikke helt har forstået hvis interasser de er valgt til at varetage. Monaco eller Møn!

Kære Borgmester jeg vil gerne bede dig om at udtrykke din personlige/ politisk holdning. Skal det være 500/700 eller 200 enheder der skal bygges i Oddermose. Og vil du gøre John Bjørn Møller det helt klart at, du er til for borgerne på Møn og at han derfor har at indrette sig? Til sidst… hvorfor ikke fortælle ham at der ligge en plan for Sukkerfabrikken – en god plan – som vil give liv og omsætning i Stege. For slet ikke at tale om trafikale infrastruktur til Oddermose.