Klage over embedsmænds deltagelse i reklamefilm

Klage over embedsmænds deltagelse i reklamefilm

Til Kommunal direktør
Lau Svendsen-Tune
Vordingborg kommune

Vi skriver til dig da vi har konstateret at plan chef Anja Valhøj og direktør for plan, kultur og fritid Jan Michelsen, deltager i en nyligt offentliggjort reklamefilm for Møns Klint Feriepark.

Vores vurdering er, at deres deltagelse i den omtalte reklamefilm, vækker tvivl om embedsfolkenes upartiskhed og hvorvidt de forsat kan medvirke ved behandlingen af den pågældende sag, i henhold til forvaltningslovens § 3 hvor der står følgende:

Den, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag.

Som kommunal direktør for Vordingborg kommune vil vi gerne bede dig om at redegøre for, hvilke konsekvenser det vil have for den fremtidige behandling af sagen.

Med venlig hilsen
Foreningen Hjelm Bugts Venner