KV21- ifølge Hjelm Bugts Venner

KV21- ifølge Hjelm Bugts Venner

KV21 IFØLGE HJELM BUGTS VENNERI fællesskab flytter vi de mandater der skal til for at bevare den åbne kystlinje i Hjelm Bugt. Vi opdaterer løbende, følg os her på Facebook og på hjelmbugtsvenner.dk.: https://hjelmbugtvenner.dk/…/kv-2021-det-mener-partierne/

Her kan du de næste uger følge med i lokalpolitikernes udtalelser om og holdninger til:

– ferieparken i Hjelm Bugt og om kystturisme i Vordingborg Kommune
– en turismestrategi for kommunen med borgerinddragelse og ikke kun med indragelse af enkelte, store aktører i turismeindustrien i kommunen.
– til bevaring af de åbne kyster i landzoner i kommunen, således som de er beskrevet i Planlovens bestemmelser for kyst i landzoner i Danmark. Lige nu er det Møn – næste gang måske din kyst et andet sted i kommunen?
– til fakta om jobskabelse i, og udgifter for kommunen, i den lokalplan for ferieparken, der nu er tilbagesendt til kommunens tekniske forvaltning.

VIGTIG VALGHANDLING:
Møns kyst er af national bevaringsværdi og Møns kyst er ikke til salg til højestbydende!
Protester her mod kommunens plan om bebyggelse i åbne kyststrækninger i landzone, sammen med nu mere end 3.300: LINK: https://www.skrivunder.net/mon_-_underskriftindsamling…

HVOR ER VI NU
Forslaget til en lokalplan for ferieparken ved Hjelm Bugt er i september sendt tilbage til kommunens forvaltning.
Hjelm Bugts Venner finder det positivt at politikerne i Vordingborg Kommune nu, endelig og ifølge egen udtalelse til offentligheden, er begyndt at stille de rette spørgsmål til:
-den relevante lovgivning-omfanget af ferieparkens størrelse på husene
-ulemper for lokalbefolkningen, som fx. trafikbelastningen af de små veje.

Det ville være godt hvis politikerne også begynder at besvare vælgernes relevante spørgsmål til:
– den påståede jobskabelse ved at få en feriepark i Hjelm Bugt?
– nettoudgifter for kommunen/skatteborgerne ved anlæg af ny infrastruktur, kun nødvendiggjort af at ligge en feriepark i det udpegede område?
– omfanget af nye driftsudgifter til den nye infrastruktur?
– (manglende) bæredygtighed i projektet ved at inddrage grønne områder og øge trafikken væsentligt i et område med svag trafik?
– deres syn på bæreevne for turismetilvækst på Møn: balancen imellem masseturisme og bosætning, nedslidning af naturen?
– deres holdning til en øvre grænse for bæredygtig vækst i turismen, når man ser på det samlede tryk?
– deres holdning til en nuværende tvivlsom investor og lokalplanforslag?
– Præcedens. Ønsker man at slå hul i Planloven?

SÅ FERIEPARKEN FORBLIVER ET VIGTIGT VALGTEMA!
Vi beklager at behandlingen af ferieparkprojektet er blevet forhalet til den anden side af kommunalvalget. Befolkningen og vælgerne i kommunen har krav på at få at vide hvad partierne og kandidaterne mener om ferieparken, også efter valget, før de skal stemme den 16. november.
Vi opfordrer derfor de politiske partier og kandidater til at komme med deres klare udmeldinger:
Det er efter vores opfattelse ikke godt nok at skabe en feriepark med lidt færre huse eller lidt mindre huse. For rammen for ferieparken er placeret i kystnærhedszonen, i landzone, uden at opfylde planlovens betingelser for nybyggeri her.

HVORDAN KOM DET SÅ VIDT?
Planområdet burde have været mødt af veto fra planmyndigheden allerede i 2005.
Og burde være sløjfet i kommunalplanen i 2018, hvor Erhvervsministeriet, som øverste planmyndighed, bad kommunerne om at aflyse reservationer til byggerier i kystnærhedszonen, som ikke længere var aktuelle.
Hjelm Bugts Venner opfordrer derfor til at partier og kandidater i god tid inden kommunalvalget, siger nej til ferieparken ved Hjelm Bugt, hvis de vil have vores anbefaling. Lovgrundlaget synes ganske enkelt ikke at være på plads.
Du kan her læse mere om det historiske forløb for planområdet, der af nogle partier og politikere, stadig ønskes bebygget med en feriepark: https://hjelmbugtvenner.dk/index.php/954-2/

MEN HELE OMRÅDET ER BEVARINGSVÆRDIGT LANDSKAB IFØLGE KOMMUNEPLANEN:
Hvordan planområdet, og hele Hjelm Bugt, er beskrevet i ‘Kommuneplan 2018’ (vedtaget i 2019) som både bevaringsværdigt og skrøbeligt for nyt byggeri er beskrevet i kommuneplanen: https://www.vordingborg.dk/kommuneplan-2018/

Hvordan, og hvorfor, den politiske og administrative ledelse har beholdt en reservation til en lokalplan for en feriepark i selvsamme kommuneplan, er et af valgets store spørgsmål, der skal svares på. I sin helhed beskriver ‘Kommuneplan 2018’ netop området som bevaringsværdigt.
Så hvordan er overvejelser om op til 500 boliger overhovedet opstået i 2020? Og hos hvem? Planmyndigheden har, som nævnt ovenfor, udbedt at kommunen aflyser reservationen, hvis den ikke længere er relevant: Hvorfor er det ikke sket?
Link til lokalplanen som det politiske udvalg sendte tilbage til forvaltningen i september, angiveligt med det sigte at anvende flere skattekroner på en sagsbehandling af endnu et lokalplan forslag fra investor: https://hjelmbugtvenner.dk/…/forslag-til-lokalplan-r…/

VI OPFORDRER VORES POLITIKERE TIL:
Det har for ‘Hjelm Bugts Venner’ været muligt at danne sig et overblik over lovgrundlag, forvaltning og proces, landskabsbevaring, bæredygtighed, også økonomisk, natur og miljø. Vi må kunne kræve det samme af vores folkevalgte:
-Vi opfordrer til at arealreservationen endegyldigt tages ud af kommuneplanen, når denne skal revideres efter valget.
-Vi opfordrer til at partier og kandidater tilkendegiver om de vil arbejde for at fremtidige placeringer af feriecentre, og andet byggeri, i kystnærhedszonen, som en selvfølge lever op til Planlovens bestemmelser for kystzoner i Danmark.
-Vi opfordrer til at der udvikles en ny turismepolitik i Vordingborg Kommune. Som bygger på lokalbefolkningens ønsker, ressourcer og engagement, og ikke alene ønsker fra få, magtfulde, aktører i turismeindustrien i kommunen.

DIN STEMME
Vi opfordrer dig til at stemme på en politiker, eller parti, der vil forpligtige sig på og svare på, alle forhold og spørgsmål rejst ovenfor, og på at rammen for ferieparken aflyses. Også efter valget.