Megalomani – til fordel for Møn?

Megalomani – til fordel for Møn?

Ugebladet for Møn d. 23. September 2020
af Søren Pind Jensen

Det sidste store projekt for udviklingen af turismen på Møn er tilflydt øen fra Cliffs of Denmark med udgangspunkt hos hengemt dansk rigmand i Monaco (iflg. ejendomswatch.dk

artikel af Peter F. Mygind af 26.08.2020: Udlandsdansker går med planer om feriepark på Møn til en milliard kroner …………. Bag projektet står en ejendomsudvikler, der lever en hengemt tilværelse i Monaco. Det har føjet en ny vinkel til grebet om øen som turistmagnet.

Når hertil lægges et pres for forøgelsen af besøgstallet inden for turismesamarbejdet Sydsjælland/Møn, synes fokus i den grad enøjet.

– Cliffs of Denmark lokker med FN godkendt og inspireret projekt, helt igennem bæredygtigt og velafbalanceret annonceres det. Papir er tålmodigt

– Aquapark i og ved den gamle sukkerfabrik skal være den bedste i Danmark!

– Byggeri op til ti mtr.s højde i Langgades forlængelse,med den fra politisk hold tidligere nævnte herved tilflydte ressourceforøgelse klos op ad Stege Voldanlæg søges gennemført trods to gange afslag fra statslig fredningsmyndig ( parallelt med de tidligere kraftige og talrige protester fra lokale beboere med hold i omsorg for det enestående voldanlæg).

Møn kan sagtens bære at være sig selv bekendt takket være sin unikke natur, historie og kultur. Hertil bør føjes vor tildeling af vogterstatus over Dark Sky og Biosfære i en verden, der i den grad er tvivlrådig og fodslæbende over for kæmpeudfordringer fra rystende miljøforandringer, overforbrug af naturreserver, bevarelse af miljødiversitet og den sidst tilkomne Covid19.

Kan de lokale ansvarsbærende politikere i dette lys give en troværdig og holdbar forklaring på tilsyneladende genklang over for ovennævnte, når Møns fremtidige udvikling i en helhedsbetragtning skal tages helt alvorligt og ansvarstynget, hvor fremmede kræfter uden portefølje med eller uden evne, forpligtigelse og tanke for øens og den beboeres ve og vel så frit kan komme med deres lokkende fjer – til låns naturligvis-?

Hold dog fast i en fornuftig plan for en udnyttelse af de solide og anvendelige industribygninger fra den gamle sukkerfabrik til mange forskellige formål, hvorunder beboelse for kortere eller længere tid ligger lige for.

Med andre ord brug omtanken og ikke mindst de uomgængelige, vidunderlige, tillokkende, frie og stolte kvaliteter omkring Møn og bevar dem og øens beboere i højsædet. Glem grådigheden og de lette gevinster, det står alle lokale og besøgende sig bedst ved i det lange løbs perspektiv.

Pynt ikke på øen i overmod, men kom gerne med en kost og spand i givet fald. Også de kan gøre underværker for bl.a. Camønoen

Og så tåler øen ikke en uoverskulig mængde trafik og nedslidning.