Overblik over politikernes holdning til ferieparken.

Overblik over politikernes holdning til ferieparken.

PartiFor ferieparkImod ferieparkIngen udtalelse
Socialdemokratiet (A)Mikael Smed
Anders J. Andersen
Brit Skovgaard
Carsten Olsen
Kenneth Andersen
Kurt Johansen
Mette Høgh Christiansen
Michael Larsen
Nikolaj W. Reichel
Poul A. Larsen
Susan Thydal
Radikale Venstre (B)Michael Larsen
Konservative (C)Carsten Geert RasmussenDaniel Irvold
Nye Borgerlige (D)Heino Hahn
John Pawlik
Socialistisk Folkeparti (F)Else-Marie Langballe Sørensen
Fælleslisten (L)Torben Folke Månsson
Charlotte Bagge Hansen
Dansk Folkeparti (O)Marie Hansen
Venstre (V)Karina Foss
Ronni Benjamin Lykkehus
Gert Tonny Larsen
Anders Thestrup
Bo Manderup
Eva Sommer-Madsen
Karina Fromberg
Michael Seiding Larsen
Peter Ole Sørensen
Enhedslisten (Ø)Mette Gerdøe-Frederiksen
Jan Simon Petersen
Alternativet (Å)Ann Busch
Jesper Berring-Poulsen (løsgænger) Jesper Berring-Poulsen