Seneste Nyt

Seneste Nyt

KV21 –Oversigt over politikernes holdning til ferieparken i Hjelm Bugt


Forslag til Lokalplan R15.11.01 Feriepark Møn Hjelm Bugt.


Vigtige datoer:

  • 28. september 2021: Ferieparken vil blive behandlet i Klima og Miljø udvalget.
  • 29. september 2021: Ferieparken vil blive behandlet i Plan og Teknik udvalget.
    – Beslutningen i udvalget: Udvalget kan ikke tiltræde indstillingen. Se her.
  • 27. oktober 2021: Forventes behandlet på Kommunalbestyrelsesmødet. Beslutter politikerne at gå videre med projektet sendes det i offentlig høring.
  • 1. november 2021 til 10. Januar 2022: Offentlig høring.
  • Datoer for politiske møder i 2022 er ikke planlagt men hvis projektet kommer så langt og skal vedtages er marts 2022 nævnt.

13. Oktober 2021.
Sig nej til feriepark til ved Hjelm Bugt.
– Udtalelse fra Hjelm Bugts Venner op til KV21.


27. September 2021.
Åbent brev til medlemmer af Vordingborg Kommunes kommunalbestyrelse fra Hjelm Bugts Venner


23. September 2021.
Skrivelse fra en gruppe lokale borgere i Hjelm Bugt.


21. September 2021.

“En stor feriepark ved Hjelm Bugt på Møn (…) kan næppe vedtages.”
Indlæg af Jørn Jespersen, tidligere medlem af Folketinget.


Find tidligere nyheder samt høringssvar i arkiv.