Seneste Nyt

Seneste Nyt

7. april 2021.

Åbent brev fra Hjelm Bugts Venner til Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv (TUE) i Vordingborg Kommune angående ny turismestrategi samt svar fra udvalgets medlemmer

Åbent brev findes her

Svar fra Susan Thydal findes her

Svar fra Peter Ole Sørensen findes her

Svar fra Karina Nerup Foss findes her


31. marts 2021.

Hjelm Bugts Venner har gjort indsigelse mod Vordingborg Kommunes spildevandsplan for Feriecenter Møn

Indsigelsen findes her


25. marts 2021.

Der har været møde i NIRAS d. 8/3-2021 vedrørende Feriecenter Møn. Vordingborg Kommune præsenteret ved planchef Anja Valhøj.

Mødereferat findes her

Hjelm Bugts Venners kommentarer til mødereferatet findes her

NIRAS har desuden lavet en trafikanalyse af infrastrukturen på Møn.

Trafikanalysen kan findes her


19. marts 2021.

VIGTIG INFORMATION!

Hjelm Bugts Venner har været i kontakt med Vordingborg Kommune (VK), der kunne fortælle at NIRAS er gået i gang med udkast til lokal plan for Hjelm Bugts Feriepark, igen, og regner med at sende udkast ind den 1 juni.

Vi har fået trykt nye plakater og klistermærker til bilen, med vores budskab ‘Turister ja tak, Ferieparker nej tak’, hvis I vil være med til at sende en klar besked til investor og politikerne i VK om at en feriepark ved Hjelm bugt er en rigtig dårlig ide. Plakater og klistermærker hentes gratis ved Vængegårdsvej 11, 4780 stege.

Vi vil også opfordre jer til støtte op om budskabet ved at melde jer ind i vores forening, Hjelm Bugts Venner, det koster 50 kr.

VH bestyrelsen Hjelm Bugts Venner


6. januar 2021.

Flere har ønsket at vide hvilke planer der er for området nedenfor ferieparken svarende til strandbeskyttelseszonen.

Vi vedlægger desuden plan for bebyggelsen af ferieparken.

Den foreslået plan inden for strandbeskyttelseslinjen kan findes her

Den foreslået bebyggelse for henholdsvis 200, 350 og 500 enheder kan findes her


Find tidligere nyheder samt høringssvar i arkiv.