Sig nej til feriepark ved Hjelm Bugt.

Sig nej til feriepark ved Hjelm Bugt.

Forslaget til lokalplan for et feriecenter ved Hjelm Bugt er nu sendt tilbage til forvaltningen. Vi finder det positivt, at politikerne i Vordingborg kommune nu endeligt er begyndt at stille de relevante spørgsmål om omfanget af ferieparken, størrelse på husene, den relevante lovgivning og ulemper for lokalbefolkningen, fx trafikbelastningen af de små veje.
Men vi beklager, at behandlingen af sagen er skubbet hen på den anden side af kommunalvalget. Befolkningen og vælgerne i kommunen har krav på at få at vide, hvad partierne og kandidaterne mener om ferieparken, før de skal stemme den 16. november. Vi opfordrer de politiske partier og kandidaterne til at komme med klare udmeldinger. Hvor stor må ferieparken være, hvis den overhovedet skal etableres?
For os er sagen klar. Det er ikke godt nok at ”nedskalere” ferieparken lidt. Ferieparken er forkert placeret i kystnærhedszonen uden at opfylde planlovens betingelser for byggeri her. Den burde have været mødt af veto fra planmyndigheden allerede i 2005. Og den burde være sløjfet i kommunalplanen i 2018, da Erhvervsministeriet som planmyndighed bad kommunerne om at aflyse reservationer til byggerier i kystnærhedszonen, som ikke var aktuelle.
Vi opfordrer derfor til, at partier og kandidater i god tid inden kommunalvalget melder klart ud om deres holdning til ferieparken ved Hjelm Bugt. Vi ser gerne, at man siger klart nej uanset omfang og størrelse.
Vi opfordrer til, at reservationen endegyldigt tages ud af kommuneplanen, når denne skal revideres efter valget.
Vi opfordrer partier og kandidater til at tilkendegive, at de vil arbejde for, at placering af feriecentre og andet byggeri i kystnærhedszonen som en selvfølge skal leve op til planlovens betingelser.
Vi opfordrer endeligt til, at der udvikles en ny turismepolitik, som bygger på lokalbefolkningens ønsker, ressourcer og engagement i stedet for investorer med ønske om hurtige spekulationsgevinster.

Hjelm Bugts Venner