Svar fra Anders J. Andersen, medlem af Plan- og Teknikudvalget

Svar fra Anders J. Andersen, medlem af Plan- og Teknikudvalget

Kære Hjelm Bugt Venner

Tak for jeres spørgsmål som jeg vælger at besvare sådan:

Der er en række forhold, som vi skal have afklaret, inden vi træffer beslutning om, vi skal udarbejde et forslag til lokalplan. På mødet i Plan- og Teknikudvalget 4. november besluttede udvalget i enighed følgende:

“Udvalget ønsker, at administrationen hurtigst muligt udarbejder en oversigt over de forskellige planer og dokumenter der vedrører projektet og deres indbyrdes forhold. Det drejer sig bl.a. om den eksisterende turismestrategi, turisme politisk redegørelse, Dark Sky redegørelse, VVM, strategi for bæredygtig turisme, strategi for infrastruktur mv.
 
Oversigten fremsendes til udvalgets medlemmer og publiceres på kommunens hjemmeside.
 
Udvalget ønsker, at planerne forelægges på et udvalgsmøde, inden forslag til lokalplan fremlægges på et efterfølgende møde.”

Vi er altså kun i begyndelsen af overvejelserne.


Hvis vi senere vælger at iværksætte et forslag lokalplanforslag, vil processen indeholde borgermøde, en offentlig høring og deraf følgende offentlig debat. Dette er en seriøs måde at få afdækket forholdene, så vi får et godt beslutningsgrundlag. Dette er også en helt sædvanlig fremgangsmåde at planlægge store projekter på.

Derudover har jeg behov for at drøfte sagen med andre i og uden for kommunalbestyrelsen, inden jeg som valgt i et repræsentativt demokrati træffer min afgørelse. Seriøse diskussioner med borgere er vigtigt for alle os folkevalgte.

Oplysninger af faktuel karakter er ved høringssvar det vigtigste for mig; eksempelvis om eventuel ny viden, om vi har overset noget, haft en blind vinkel eller noget er faktuelt forkert eller har en mangel.

Jeg ser frem til en åben og seriøs debat. Sådan arbejder et levende demokrati, hvor meninger respektfuldt brydes.Med venlig hilsen

Anders J. Andersen
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, formand
Plan- og Teknikudvalget, medlem
Vordingborg Kommune, kommunalbest.medlem (A)