Svar fra Bo Manderup-Jensen, medlem af Plan- og Teknikudvalget

Svar fra Bo Manderup-Jensen, medlem af Plan- og Teknikudvalget

Til bestyrelsen i Hjelm Bugts venner.

Tak for jeres engagement i sagen om et muligt feriecenter ved Hjelm Bugt. På Plan- og Teknikudvalgets møde i går aftes besluttede udvalget at alle sten skal vendes i denne sag. Det betyder, at alle de relevante spørgsmål I, og andre, har stillet bliver besvaret før der tages endeligt stilling til ansøgningen om feriecentret. Alle redegørelser, herunder den lovpligtige såkaldte VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) og et eventuelt forslag til lokalplan, vil være offentligt tilgængelige og dermed danne grundlag for en kvalificeret diskussion om projektet.

Med venlig hilsen

Bo Manderup

Bo Manderup-Jensen

Medlem af kommunalbestyrelsen (V)