Venstre

Venstre

Det mener politikerne fra Venstre om ferieparken.


Anders Thestrup

Bo Manderup

Eva Sommer-Madsen

Karina Foss er imod ferieparken, delt på Facebook d. 17/8-21 som kommentar på turismestrategien i Vordingborg Kommune:

“Som jeg tidligere har nævnt havde jeg gerne set en borgerinddragelse meget før. Nu er det lykkedes at blive enige i udvalget om bred borgerinddragelse i handleplanerne og også at der i sidste fase af arbejdet indgår folk fra lokalfora på Møn. Jeg har længe ventet på min endelige udmelding omkring Hjelm bugt. Jeg syntes at jeg skyldte alle at høre på hvad de havde at sige. Jeg er nu kommet til den konklusion at følge den holdning jeg fra start har haft. Jeg kan ikke støtte et projekt liggende midt på Møn til gene for flest mulige borgere indover landet. Nogle vil skælde mig ud over ikke at vente på evt. løsninger på logistik, infrastruktur osv. jeg behøver ikke et lokalplansforslag, jeg kan godt regne ud at det får store konsekvenser for kommunens anlægsbudget. Jeg vil ikke forsvare at kaste flere millioner ud på et projekt som jeg syntes har en helt forkert placering. Jeg vil gerne udvikle turismen på Møn, men det skal være i et tempo hvor alle kan følge med og med respekt for Dark sky og Biosfære Møn 🌸 god dag til jer alle.”

Karina Fromberg

Michael Seiding Larsen

Peter Ole Sørensen

Ronni Benjamin Lykkehus er imod ferieparken, delt på Facebook d. 17/8-21:

“For eller imod feriepark i Oddermosen…Jeg var inde og finde mit opslag fra august sidste år.(1) Det er grundlæggende stadig min holdning. Selvom antallet er ændret til 200 er antallet af gæster stort set det samme. Placeringen er simpelthen ikke okay til den slags. Planloven taler desuden stik imod. Informationer der er dukket op siden har ikke ændret min grundindstilling til projektet.”

1. “Det virker både voldsomt og absurd at skulle placere op til 500 ferielejligheder i det område, og forestille sig at der fortsat vil emme af ro, fred, og uspoleret mønsk natur. I forvejen er Møns befolkning hårdt “ramt” af voldsomt mange turister. Hvis man fortsætter med at udvande det specielle og uberørte, så mister Møn sin tiltrækkende effekt og særlige ånd. Man skal passe på ikke at “sejre af helvede til…”

Gert Tonny Larsen, kandidat til KV-21, er imod ferieparken, delt på Facebook d. 18/8-21:

“Nej tak til Feriepark i Hjelm bugt. Jeg bor ikke på Møn, men vil gerne bidrage til vækst, udvikling og turisme i området, men det skal give mening. Mening for Møn og for borgerne. Jeg har ikke været involveret eller stemt for kommuneplanen i 2018. Jeg har ikke deltaget i sagsbehandlingen af Hjelm Feriepark. Kort sagt, er jeg ikke fedtet ind i kommunalbestyrelsens tidligere beslutninger. Til gengæld vil jeg, med det politiske grundlag der er fremlagt indtil nu, ikke stemme for en Feriepark i Hjelms bugt. Jeg tror måske, at vi er på vej i en forkert retning. Hverken Erhvervsstyrelsen eller et samlet Møn, er tilsyneladende klar til en feriepark. Erhvervsstyrelsen anfører i forbindelse med planlægning i kystnærhedszoner, bl.a. at ”ferie- og fritidsanlæg kun skal planlægges i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser, ligesom der kræves en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse”. Det er på ingen måde tilfældet. Stedet er grundlæggende ikke egnet. Det er placeret udenfor ’lov og ret’, med et underdimensioneret vejnet. Vejene er smalle og mange steder uden ordentlige oversigts- og udsynssteder. Det er samtidigt kendt, at mange gående vandrere og cyklister bruger vejene, og set med et trafiksikkerhedsperspektiv, er det altså et dårligt mix. Spørgsmålet er også om det Møn vi kender i dag, skal bestå eller forandres til noget helt andet? Black Sky, naturen, de små værksteder og salgssteder og hvad der ellers kendetegner Møn, kan det indeholde et projekt som dette? Jeg ved det ikke, og hvem gør? Jeg anerkender processen og det foreløbige politiske arbejde, men projektet er med det nuværende grundlag og placering, nok ikke hvad Møn har brug for. Det har derfor ikke min opbakning. Håber, når selve lokalplanen skal til politisk behandling i kommunalbestyrelsen i foråret 2022, at jeg skal være med til behandle forslaget og være med til at stemme.”