Venstre

Venstre

Det mener politikerne fra Venstre om ferieparken.

PRESSEMEDDELELSE d. 1/11-2021

“Flertal af Venstres kandidater siger nej til Hjelm Bugt feriepark. Venstres kandidatgruppe var samlet søndag aften, hvor Hjelm Bugt problematikken blev drøftet. Vi har den seneste tid internt haft emnet oppe flere gange samt drøftet emnet med mange borgere i kommunen, hvor der er en oprigtig bekymring for hvilken betydning projektet vil få for ikke mindst Møn. Opsummeringen af Venstres interne møde blev, at et flertal af Venstres kandidatgruppe ikke ser, at projektet er realistisk, bl.a. fordi vi stiller os tvivlende overfor om projektet i sidste ende kan blive endeligt godkendt eller realiseret. Venstre har tidligere meldt ud, at Venstre er med i erklæring angående maks. 200 enheder med op til 1.200 sengepladser. Spørgsmålet om infrastrukturen vægter tungt, idet området er præget af mindre veje, hvoraf den ene vej er planlagt til at gå igennem ferieparken. Den store udfordring med infrastrukturen kan vi ikke se os ud over, og samtidig ser vi ikke i det kommunale budget i de næste 4 år, at der er plads til at arbejde med infrastrukturen i det omfang vi ser nødvendigt. Der er for mange ubesvarede spørgsmål i hele projektet, og jo mere vi får læst og får talt med borgerne, jo klogere bliver vi, hvorfor vi nu siger nok er nok. Vi mener derfor, at planerne bør lægges i graven og i stedet fokusere på mere attraktive overnatningsmuligheder i samspil med borgerne og naturen. Venstre er for klimavenlig og bæredygtig vækst af turismen i Vordingborg kommune. En udvikling af turismen skal ske i respekt for naturen, miljøet og ikke mindst de lokale borgere. Venstre vil fortsat arbejde for at skabe flere overnatningsmuligheder – ikke blot på Møn, men i hele Vordingborg kommune. Vi vil gerne udvikling, men det skal være en udvikling, der er i samspil med naturen, borgerne og økonomien til investeringerne. Og det ser flertallet af Venstres kandidatgruppe ikke er tilfældet i denne sag.”


Bo Manderup-Jensen, er for ferieparken hvis kapaciteten ikke overskrider 1200 gæster/døgn. Delt på facebook d. 3/11-2021:

Bæredygtig turisme

Turismen i Vordingborg kommune skal basere sig på bæredygtighed og hensyn til lokalbefolkningen.

Vi, der bor i vores skønne kommune, skal kunne se os selv i turismen og leve med dens konsekvenser. Møn er det område i kommunen, der besøges af flest turister. Mange tiltag har i de senere år medvirket til at skabe en positiv udvikling, herunder bl.a. Camønoen og Dark Sky. Med udnævnelsen til Biosfære anerkender UNESCO Møns natur for at være i verdensklasse og anerkender samtidigt lokalbefolkningens arbejde i samspil med naturen. Møns Klint står forhåbentlig foran en udnævnelse til verdensarv i løbet af de kommende år.

Vi satser på kvalitetsturisme. De fleste, der besøger Møn, er en-dagsturister. Det er naturligvis okay. Men, hvis vi kunne få flere til at blive længere, vil det være en fordel. Derfor er der brug for flere overnatningsmuligheder.

Det er i det lys jeg ser Hjelm Bugt feriepark.

Det kan vel være, at de statslige myndigheder dømmer projektet ude, fordi det ikke er i overensstemmelse med planloven. Så er projektet dødt.

Hvis projektet er lovligt, og dermed kan realiseres, så er det min holdning, at der ikke bør være værelser til mere end 1200 gæster. Det er under halvdelen af det projekt, der har været lagt op til. Mere kan området ikke bære, hverken lokalbefolkningen eller infrastrukturen.”


Karina Foss er imod ferieparken, delt på Facebook d. 17/8-21 som kommentar på turismestrategien i Vordingborg Kommune:

“Som jeg tidligere har nævnt havde jeg gerne set en borgerinddragelse meget før. Nu er det lykkedes at blive enige i udvalget om bred borgerinddragelse i handleplanerne og også at der i sidste fase af arbejdet indgår folk fra lokalfora på Møn. Jeg har længe ventet på min endelige udmelding omkring Hjelm bugt. Jeg syntes at jeg skyldte alle at høre på hvad de havde at sige. Jeg er nu kommet til den konklusion at følge den holdning jeg fra start har haft. Jeg kan ikke støtte et projekt liggende midt på Møn til gene for flest mulige borgere indover landet. Nogle vil skælde mig ud over ikke at vente på evt. løsninger på logistik, infrastruktur osv. jeg behøver ikke et lokalplansforslag, jeg kan godt regne ud at det får store konsekvenser for kommunens anlægsbudget. Jeg vil ikke forsvare at kaste flere millioner ud på et projekt som jeg syntes har en helt forkert placering. Jeg vil gerne udvikle turismen på Møn, men det skal være i et tempo hvor alle kan følge med og med respekt for Dark sky og Biosfære Møn 🌸 god dag til jer alle.”


Karina Fromberg er imod ferieparken. Hjelm Bugts Venner har modtaget følgende d. 3/11-2021:

“Jeg er ikke imod turisme, jeg vil gerne udvikle overnatningsmuligheder både på Møn og Sjælland. Men Hjelm Bugt projektet er jeg ikke for. Infrastrukturen fylder meget hos mig. Og jeg kan ikke se, at området vil kunne bruges til et øget antal besøgende uden der tænkes på infrastrukturen. Derfor mener jeg, vi skal afsøge andre områder i hele kommunen og dermed skrive området ud af kommuneplanen. Det kræver dog et flertal i kommunalbestyrelsen.”


Michael Seiding Larsen er imod ferieparken. Hjelm Bugts Venner har modtaget følgende d. 1/11-2021:

“NEJ-tak til Feriepark ved Hjelm Bugt

MØN er en af de mest besøgte danske øer og man kan sige, at den næsten er overhalet af sin egen succes. Øen er et kraftcenter for turismen i kommunen, og den enorme succes skyldes, at alle de mange lokale turismeaktører og kommunen har været overvejende enige om retningen for udvikling af turismen på øen.

Det skønnes at ca. 80% af turismeomsætningen i kommunen kan henføres til Møn. Møns store kvaliteter er den vilde uberørte, anderledes natur, Camønoen, Dark Sky, UNESCO Biosfære, Møns Klint, gode badestrande, hyggeligt købstadsmiljø mm. Øen er fuld af gode eksempler på lokale initiativer med B&B, tirsdagsmarkeder mm. Under coronatiden har Møns rolle som trækplaster for turister været forstærket og har til tider næsten været for meget af det gode for de lokale.

I år kom der en ny spiller på banen. En investor der ønsker at udvikle en Feriepark med 200 huse ved Hjelm Bugt.

Derfor er det nu det rette tidspunkt at stoppe op og overveje, hvilken retning der giver den mest bæredygtige udvikling af turismen på Møn.

Vi politikere bør indlede dialog med hinanden og med borgerne om, hvad strategien for den videre udvikling af MØN som turismedestination skal være. Giver en stor feriepark ved Hjelm Bugt mening? Hvad er det for en fremtid som turismedestination som vi ønsker os for Møn? Det er værd at få vendt disse og mange andre spørgsmål med hinanden. Det bør ske inden vi politisk tager beslutninger, som kan blive afgørende for hvilket spor turismen på Møn fremadrettet skal udvikle sig i.

I Venstres gruppe er vi ikke helt enige om planen om en Feriepark ved Hjelm Bugt, men heldigvis er Venstre et parti, hvor der er plads til egne holdninger og meninger.

Min personlige holdning er denne: TAK, MEN NEJ TAK til en Feriepark ved Hjelm Bugt. Min bekymring er, at en så stor feriepark ved Hjelm kommer til at blive en belastning for de lokale og ikke være en bæredygtig vej for turismen på Møn. Jeg mener også at det er tvivlsomt om infrastrukturen kan bære det øgede trakfikpres, som et feriecenter medfører. Det siger sig selv at de forholdsvis smalle veje ved Hjelm Bugt bliver en udfordring for biler, cykler og
landbrugsmaskiner.

Generelt er jeg glad for at investorer kigger på vores kommune med udviklingsplaner. Men – vi skal passe på at vi politikere og kommune ikke lader os rive med og ukritisk følger enhver lykkeridder, der banker på vores dør, og som ønsker at spinde guld på den Mønske succes.

Investoren bag Ferieparken ved Hjelm Bugt har indtil videre taget kreative midler i brug (busreklamer, husstandsomdelte brochurer og konkurrencer) for at vinde opbakning lokalt. Det er mit indtryk, at det ikke har battet meget. Forklaringen er i mine øjne den, at projektet grundlæggende ikke er i tråd med ønsket om en bæredygtig udvikling af turismen og fordi projektet ikke er båret af den lokale ånd og ildhu, som hidtil har været kendetegnende for udvikling af Møn som en succesrig turismedestination.

Der er også noget ved at tillade byggeri af et stort område med en feriepark i et kystnært område, som der måske vækker lidt undren. Når man sammenligner med at ihærdige folk lige udenfor Stege ikke kan få lov til at bygge en næsten støjfri Bocart bane fordi området ligger i kystnært. Ja, så burde et projekt ved Hjelm Bugt i mine øjne været et NO Go. Der kan naturligvis være gode forklaringer på det, f.eks. planlovgivning og udlægning af områder til det ene eller andet formål. Alligevel kan det virke lidt sært, når man kigger udefra på de to eksempler.

Nogle foreslår at indføre turistskat for at få dækket (mer)omkostninger til infrastruktur, tømning af skraldespande, rengøring af offentlige toiletter osv. Det kan da godt være en turismeafgift skæpper i kommunekassen. Som liberal er jeg lodret imod indførelse i flere skatter og afgifter. Og en turismeskat løser på ingen måde behovet for at kommunen sammen med de lokale sætter en retning for den videre udvikling af turismen på Møn.

Skulle vi ikke i stedet gøre en indsats for at investorer får øjnene op for nogle af de mange andre projektmuligheder i vores kommune, bl.a. på Møn. F.eks. det spændende turismeprojekt ved den gamle Sukkerroefabrik i Stege. Realisering af et sådant projekt, centralt placeret i købstaden Stege, vil det efter min mening være mere foreneligt med de lokale interesser og udviklingsånd. Det vil også være medvirkende til at øge overnatningskapaciteten på Møn og konvertere de mange 1- dagsturister til at blive måske et par dage mere eller en hel uge, da Møn og resten af vores kommune har mange andre attraktioner at byde på end til et endagsbesøg.

Med ønsket om en god og sober debat.


Michael Seiding Larsen
Kandidat for Venstre til KV2″


Ronni Benjamin Lykkehus er imod ferieparken, delt på Facebook d. 17/8-21:

“For eller imod feriepark i Oddermosen…Jeg var inde og finde mit opslag fra august sidste år.(1) Det er grundlæggende stadig min holdning. Selvom antallet er ændret til 200 er antallet af gæster stort set det samme. Placeringen er simpelthen ikke okay til den slags. Planloven taler desuden stik imod. Informationer der er dukket op siden har ikke ændret min grundindstilling til projektet.”

1. “Det virker både voldsomt og absurd at skulle placere op til 500 ferielejligheder i det område, og forestille sig at der fortsat vil emme af ro, fred, og uspoleret mønsk natur. I forvejen er Møns befolkning hårdt “ramt” af voldsomt mange turister. Hvis man fortsætter med at udvande det specielle og uberørte, så mister Møn sin tiltrækkende effekt og særlige ånd. Man skal passe på ikke at “sejre af helvede til…”


Gert Tonny Larsen, kandidat til KV-21, er imod ferieparken, delt på Facebook d. 18/8-21:

“Nej tak til Feriepark i Hjelm bugt. Jeg bor ikke på Møn, men vil gerne bidrage til vækst, udvikling og turisme i området, men det skal give mening. Mening for Møn og for borgerne. Jeg har ikke været involveret eller stemt for kommuneplanen i 2018. Jeg har ikke deltaget i sagsbehandlingen af Hjelm Feriepark. Kort sagt, er jeg ikke fedtet ind i kommunalbestyrelsens tidligere beslutninger. Til gengæld vil jeg, med det politiske grundlag der er fremlagt indtil nu, ikke stemme for en Feriepark i Hjelms bugt. Jeg tror måske, at vi er på vej i en forkert retning. Hverken Erhvervsstyrelsen eller et samlet Møn, er tilsyneladende klar til en feriepark. Erhvervsstyrelsen anfører i forbindelse med planlægning i kystnærhedszoner, bl.a. at ”ferie- og fritidsanlæg kun skal planlægges i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser, ligesom der kræves en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse”. Det er på ingen måde tilfældet. Stedet er grundlæggende ikke egnet. Det er placeret udenfor ’lov og ret’, med et underdimensioneret vejnet. Vejene er smalle og mange steder uden ordentlige oversigts- og udsynssteder. Det er samtidigt kendt, at mange gående vandrere og cyklister bruger vejene, og set med et trafiksikkerhedsperspektiv, er det altså et dårligt mix. Spørgsmålet er også om det Møn vi kender i dag, skal bestå eller forandres til noget helt andet? Black Sky, naturen, de små værksteder og salgssteder og hvad der ellers kendetegner Møn, kan det indeholde et projekt som dette? Jeg ved det ikke, og hvem gør? Jeg anerkender processen og det foreløbige politiske arbejde, men projektet er med det nuværende grundlag og placering, nok ikke hvad Møn har brug for. Det har derfor ikke min opbakning. Håber, når selve lokalplanen skal til politisk behandling i kommunalbestyrelsen i foråret 2022, at jeg skal være med til behandle forslaget og være med til at stemme.”


Arne Rasmussen, kandidat til KV-21, er imod ferieparken, Hjelm Bugt Venner har modtaget følgende d. 3/13-21:

“Som jeg hele tiden har sagt “Nej tak til feriepark ved Hjelm Bugt” som 5 generations mønbo, kan jeg kun sige: At ødelægge et så flot landbrugs og naturområde.

Det er magtmisbrug fra øverste skuffe, det hører ingen steder hjemme, bare for at tage den kæmpe million regning som vil komme til infrastrukturen samt alt andet det ville bringe med sig.

Så nej tak til det hele omkring feriehuse ved Hjelm Bugt, vi skal skabe dialog med hinanden og på denne måde finde den bedste løsning for Møns fremtid hvad angår turister, det vil være med borgerinddragelse så udviklingen kan ske med respekt til naturen, miljøet og helt klart med borgerne.

Så jeg går til valg på at få slettet denne ide’ fra kommuneplanen, så denne vil blive lukket helt for altid.”


Anne-Marie Jacobsen

Kristina Themsen

Babette Bjørklund

Jonna Henriksen

Peter Ole Sørensen

Eva Sommer-Madsen